Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ ba, 23/07/2024 | 00:59 GMT+7

Video

Giải pháp hạn chế rác thải nhựa từ chương trình "Vòng quay tái chế"

Hướng tới tìm kiếm các giải pháp, mô hình khả thi để tăng tỉ lệ và hiệu quả quản lý, xử lý và tái chế rác thải nhựa, đồng thời thúc đẩy giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Quản lý dự án SWAP tổ chức Cuộc thi "Vòng quay tái chế".

Tin mới: