producttion and consumption

Thứ sáu, 06/12/2019 | 20:44 GMT+7

Hỗ trợ để sản xuất sạch hơn

Thực tế cho thấy bất kỳ một quá trình sản xuất công nghiệp nào cũng đều phát sinh chất thải và gây ô nhiễm cho môi trường. Tối ưu hóa các quy trình sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là xu hướng tất yếu để phát triển bền vững của các ngành công nghiệp.

lên đầu trang