producttion and consumption

Thứ năm, 20/02/2020 | 20:19 GMT+7

Đồng Tháp: Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất sạch hơn

Trong nhiều năm qua, Sở Công Thương Đồng Tháp đã nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn. Bước đầu, những nỗ lực này đã mang lại hiệu quả rất lớn.

lên đầu trang