Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 15/07/2024 | 09:54 GMT+7

podcast

AEON Việt Nam khuyến khích khách hàng tiêu dùng văn minh, giảm sinh rác thải nhựa

Với vai trò là một nhà bán lẻ lớn, AEON Việt Nam luôn xác định tiêu dùng bền vững là một trong những mục tiêu cốt yếu. Để hiện thực hóa điều này, AEON Việt Nam đã và đang thúc đẩy tiêu dùng bền vững và nhận được phản hồi tích cực từ cả khách hàng, đối tác lẫn nhân viên.

0:00
0:00