[In trang]
TKV Áp dụng KHCN trong bảo vệ môi trường
Thứ tư, 16/09/2020
Xe hoạt động sẽ đồng thời thực hiện 2 công năng. Công năng tưới nước dập bụi với hệ thống phun nước và công năng phòng cháy chữa cháy được trang bị 1 vòi phun cao áp, phun cao 20m và xa 58m.