[In trang]
Sản xuất sạch hơn dựa trên hệ thống "SMARTCHECK TM"
Thứ hai, 06/01/2020
Nhận thức của doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn nhằm vào mục đích làm giảm tất cả tác động đến môi trường trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ khâu khai thác nguyên liệu, kết nối cung cầu, giới thiệu các sản phẩm giữa các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện ký kết, hợp tác tiêu thụ hàng hóa cho các tỉnh thành khu vực phía Nam.