[In trang]
Vĩnh Phúc: Doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất sạch hơn
Thứ hai, 12/08/2019
Hiện nay, các doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường và góp phần bảo vệ môi trường.