[In trang]
Quảng Ninh: Nỗ lực tăng trưởng xanh bền vững
Thứ năm, 01/08/2019
Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh có cuộc trò chuyện với ông Naomichi Murooka, Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam về nỗ lực tăng trưởng xanh bền vững của Quảng Ninh trong những năm qua.