producttion and consumption

Thứ ba, 17/09/2019 | 15:43 GMT+7

Xi măng Tây Đô: Bảo vệ môi trường là nâng cao hiệu quả kinh doanh

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nhiều năm qua, thành phố Cần Thơ tích cực tuyên truyền, vận động và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Hoạt động ở một ngành nghề khá đặc thù, Xi măng Tây Đô đã góp phần khẳng định: nhận thức đúng, hành động đúng sẽ có kết quả tốt đẹp.

lên đầu trang