producttion and consumption

Thứ ba, 17/09/2019 | 15:22 GMT+7

Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp luyện thép

Thép được coi là nguyên liệu chính cho các ngành công nghiệp khác. Sản xuất sạch hơn đã và đang là hướng đi tất yếu cho các doanh nghiệp cũng như toàn ngành thép.

lên đầu trang