producttion and consumption

Chủ nhật, 18/08/2019 | 10:05 GMT+7

Ngành gỗ và thủy sản hướng tới sử dụng năng lượng hiệu quả

Nhu cầu và mức độ sử dụng năng lượng của ngành thủy sản và ngành gỗ cao và gia tăng, trong khi lãng phí còn lớn (ngành thủy sản), tác động đến môi trường,cần hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

lên đầu trang