producttion and consumption

Chủ nhật, 18/08/2019 | 09:44 GMT+7

Vai trò và chính sách về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả của Quảng Ninh

Việt Nam là nước đang phát triển. Nhu cầu sử dụng năng lượng trong các năm qua ở mức khá cao và còn tiếp tục duy trì trong nhiều năm nữa. Theo dự tính, giai đoạn 2014 - 2030, nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tăng với tốc độ bình quân 5,9%/năm.

lên đầu trang