producttion and consumption

Thứ năm, 20/06/2019 | 02:14 GMT+7

Hà Nội thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Theo Kế hoạch hành đọng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND thành phố ban hành, việc thực hiện SXSh sẽ được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu,...đảm bảo phát triển bền vững.

lên đầu trang