producttion and consumption

Thứ năm, 20/06/2019 | 02:39 GMT+7

Doanh nghiệp Vĩnh Long áp dụng sản xuất sạch hơn

Chương trình sản xuất sạch hơn đã được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long triển khai từ năm 2009 nhưng đến năm 2015 , số lượng các cơ sở công nghiệp trên địa bàn hưởng ứng sản xuất sạch hơn vẫn còn rất khiếm tốn. Gàn đây, với nhiều cách tiếp cận và tuyên truyền, Trung tâm đã giúp chơ nhiều đơn vị hiểu đúng và vận dụng sản xuất sạch hơn.

lên đầu trang