producttion and consumption

Thứ năm, 20/06/2019 | 01:45 GMT+7

Xây dựng thành phố thông minh gắn với mục tiêu phát triển bền vững

Sáng 18/9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với tổ chức công nghiệp điện toán châu Á, châu Đại Dương và hiệp hội phần mền công nghệ thông tin Việt Nam khai mạc hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh Asocio 2018 nhằm chia sẻ tầm nhìn chiến lược, chính sách và kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

lên đầu trang