producttion and consumption

Thứ năm, 20/06/2019 | 02:26 GMT+7

Đà Nẵng - Những nỗ lực phát triển xanh bền vững

Đà Nẵng vinh dự trở thành “Thành phố Xanh Quốc gia của Việt Nam năm 2018” - một danh hiệu xứng đáng cho những chính sách và sáng kiến mà chính quyền TP và người dân đang thực hiện để trở thành một đô thị phát triển xanh và bền vững đi đầu trong cả nước.

lên đầu trang