producttion and consumption

Thứ năm, 20/06/2019 | 02:14 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Cập nhật 10:12 ngày 12/10/2018

Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Sản xuất sạch hơn là áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro về con người và môi trường. Cụ thể, đối với quá trình sản xuất, sản xuất sạch hơn bao gồm bảo toàn nguyên liệu và năng lượng, loại trừ các nguyên liệu độc hại, giảm lượng và tính độc hại của tất cả các chất thải ngay tại nguồn thải. Các nghiên cứu và thực tế cũng đã chỉ ra rằng sản xuất sạch hơn có ý nghĩa đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, nó mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, môi trường và xã hội.
Trong ngành công nghiệp nói riêng, sản xuất sạch hơn cũng đóng một vai trò quan trọng. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Cà Mau đã phối hợp với một số đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Trung tâm đã triển khai lắp đặt tranh cổ động tuyên truyền sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại các xã, thị trấn thuộc các huyện: Năm Căn, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước và thành phố Cà Mau.

Lắp đặt tranh cổ động tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi
Với khẩu hiệu “áp dụng sản xuất sạch hơn để phát triển bền vững”, các tranh cổ động nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về sản xuất sạch hơn để các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn giảm chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu và năng lượng, từ đó tăng lợi nhuận, tăng lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường.
Các tranh cổ động đều truyền đi thông điệp “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” để các cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư tạo thành thói quen sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và năng lượng hợp lý.
Trước đó, năm 2017, tỉnh Cà Mau đã lắp đặt 150 tranh cổ động tuyên truyền về sản xuất sạch hơn. Năm 2018, số lượng tranh cổ động lắp đặt là 15 tranh. Thông qua công tác tuyên truyền, nhiều doanh nghiệp và cộng đồng dân cư thấy rõ được lợi ích của sản xuất sạch hơn mang lại hiệu quả tích cực trong việc làm giảm áp lực môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nhiên liệu và kiểm soát quá trình tốt hơn. 
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang