producttion and consumption

Thứ tư, 11/12/2019 | 22:04 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Cập nhật 02:34 ngày 11/09/2018

Tuyên Quang tập huấn về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với sự phối hợp của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, đơn vị tổ chức và đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Hội nghị tập huấn về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1)
Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền sử dụng rộng rãi các trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu, áp dụng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật tiên tiến nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; triển khai hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án và chương trình về sản xuất sạch hơn, nhằm bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.
Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nhiều văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sản xuất sạch hơn nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cách tiếp cận, đánh giá hiệu quả, lợi ích về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất cũng như việc áp dụng sản xuất sạch hơn để nâng cao hiệu suất và góp phần bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. 
Các đại biểu còn được chuyên gia về năng suất chất lượng chia sẻ cách áp dụng công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng và giải pháp thực hiện công tác quản lý nội vi - một trong những phương pháp sản xuất sạch hơn có chi phí đầu tư thấp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và trao đổi trực tiếp với các giảng viên về quy trình thực hiện kiểm toán năng lượng. Qua đó, một số doanh nghiệp đã đề xuất về việc thực hiện cải tiến nâng cao tính tự động hóa cho dây chuyền sản xuất và tư vấn giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tại cơ sở mình.
Các cơ sở công nghiệp nông thôn cũng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất để tiết kiệm chi phí và nêu ra những khó khăn trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng tại cơ sở như: nhận thức của doanh nghiệp còn hạn chế; rào cản về kỹ thuật vì các doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ phụ thuộc vào năng lực kinh nghiệm của công nhân mà còn là trình độ kỹ thuật giám sát điều khiển và cải tiến công nghệ cùng với đó là tiếp cận thông tin kỹ thuật về những thành công về giảm tiêu thụ nguyên nhiên liệu và các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng; về kinh tế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí đầu tư cho công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu thường lớn so với khả năng của doanh nghiệp và thời gian hoàn vốn dài.
Văn phòng SXSH & SXTDBV
lên đầu trang